Nhà Nghỉ Phượng Hoàng – Phước Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36 Phạm Hữu Chí, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3716 135
Trang web
Tọa độ 10.489.385.799.999.900, 1.071.727.078

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Phượng Hoàng ở đâu?

36 Phạm Hữu Chí, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Nhà Nghỉ Phượng Hoàng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Phượng Hoàng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Quang Minh - Quang Trung