Nhà Nghỉ Phương Nam – Kiên Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Bãi Bắc, Kiên Hải, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0839 582 581
Trang web
Tọa độ 9.817.821.799.999.990, 10.465.147.789.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ Việt Dũng - Bãi Cháy