Nhà nghỉ Samy – P.Tây Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 12 Đường Âu D. Lân, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3822 835
Trang web
Tọa độ 139.920.405, 107.999.355

 


Địa chỉ Nhà nghỉ Samy ở đâu?

12 Đường Âu D. Lân, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Nhà nghỉ Samy có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà nghỉ Samy là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ quê nội - tổ dân phố thá