Nhà nghỉ Tâm Đô – tổ 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29 Nguyễn Bính, tổ 7, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3681 193
Trang web
Tọa độ 164.694.936, 10.760.091.919.999.900

 


Địa chỉ Nhà nghỉ Tâm Đô ở đâu?

29 Nguyễn Bính, tổ 7, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Nhà nghỉ Tâm Đô có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà nghỉ Tâm Đô là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Ngọc Duy - Phường Hàm Tiến