Nhà nghỉ Thái Dương – TT. Phước Dân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ GWGJ+F24, TT. Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0259 3531 789
Trang web
Tọa độ 115.261.303, 1.089.300.739

 


Địa chỉ Nhà nghỉ Thái Dương ở đâu?

GWGJ+F24, TT. Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt Nam

Nhà nghỉ Thái Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà nghỉ Thái Dương là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Champa Resort - Tiến Thành