Nhà Nghỉ Thiên Lộc – Phú Thuỷ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 307 Thủ Khoa Huân, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3834 527
Trang web
Tọa độ 109.330.859, 1.081.135.207

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Thiên Lộc ở đâu?

307 Thủ Khoa Huân, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Nhà Nghỉ Thiên Lộc có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Thiên Lộc là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Zodi Building - Bùi Thị Xuân