Nhà Nghỉ Trọ Thien Thong – Phú Quốc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Suối Mây, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 093 744 47 37
Trang web
Tọa độ 101.851.507, 10.399.226.039.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ Thành Linh - Cống Trúc