Nhà Nghĩ Trọ Thu Ngân – Khánh Bình Tây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5RGW+XFQ, Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời, Khánh Bình Tây, Việt Nam
Số điện thoại 0290 3897 952
Trang web
Tọa độ 91.774.506, 1.048.462.294

 


Địa chỉ Nhà Nghĩ Trọ Thu Ngân ở đâu?

5RGW+XFQ, Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời, Khánh Bình Tây, Việt Nam

Nhà Nghĩ Trọ Thu Ngân có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghĩ Trọ Thu Ngân là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shmily homestay - Huế