Nhà phân phối bia nhập khẩu Hoàng Mạnh Nam – Thọ Quang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 116 Trần Quang Khải, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 090 500 45 46
Trang web
Tọa độ 161.041.475, 10.825.158.909.999.900

 


Địa chỉ Nhà phân phối bia nhập khẩu Hoàng Mạnh Nam ở đâu?

116 Trần Quang Khải, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà phân phối bia nhập khẩu Hoàng Mạnh Nam như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00]

Nhà phân phối bia nhập khẩu Hoàng Mạnh Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà phân phối bia nhập khẩu Hoàng Mạnh Nam là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Npp Liên Lượng - P. Hoa Lư