Nhà phân phối thiết bị điện – nước Nhất Minh tại Quảng Bình – Lộc Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL1A, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 090 508 23 45
Trang web
Tọa độ 17.514.689, 1.065.811.102

 


Giờ làm việc của Nhà phân phối thiết bị điện - nước Nhất Minh tại Quảng Bình như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[07:30-11:30], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30]

Nhà phân phối thiết bị điện - nước Nhất Minh tại Quảng Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà phân phối thiết bị điện – nước Nhất Minh tại Quảng Bình là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thiết Bị Điện Panasonic - Xuân Phương