NHÀ SÁCH FAHASA PHAN THIẾT ( BOOKSTORE ) – Khu phố 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lầu 1 Siêu thị Co.opMart, số 1A Nguyễn Tất Thành, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận ( Address: 1st Floor Co.op Mart supermarket, 1A Nguyen Tat Thanh Street, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Khu phố 3, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3835 312
Trang web http://fahasasg.com.vn/
Tọa độ 109.299.831, 108.105.131

 


Địa chỉ NHÀ SÁCH FAHASA PHAN THIẾT ( BOOKSTORE ) ở đâu?

Lầu 1 Siêu thị Co.opMart, số 1A Nguyễn Tất Thành, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận ( Address: 1st Floor Co.op Mart supermarket, 1A Nguyen Tat Thanh Street, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Khu phố 3, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của NHÀ SÁCH FAHASA PHAN THIẾT ( BOOKSTORE ) như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

NHÀ SÁCH FAHASA PHAN THIẾT ( BOOKSTORE ) có website không?

Địa chỉ trang web của NHÀ SÁCH FAHASA PHAN THIẾT ( BOOKSTORE ) là: http://fahasasg.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà sách FAHASA An Giang - Mỹ Long