Nhà Sách Minh Thư – TT. Ngã Sáu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ WRF6+M3F, ĐT925, TT. Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0293 3948 644
Trang web
Tọa độ 9.924.189, 1.058.101.784

 


Địa chỉ Nhà Sách Minh Thư ở đâu?

WRF6+M3F, ĐT925, TT. Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Minh Thư như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00]

Nhà Sách Minh Thư có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Sách Minh Thư là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách Bạch Đằng - Phường 13