Nhà Sách Phùng Ngọc Liêm – Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7PPF+WW9, Lê Văn Duyệt, Phường 3, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3821 549
Trang web
Tọa độ 92.872.966, 1.057.248.602

 


Địa chỉ Nhà Sách Phùng Ngọc Liêm ở đâu?

7PPF+WW9, Lê Văn Duyệt, Phường 3, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Phùng Ngọc Liêm như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Sách Phùng Ngọc Liêm có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Sách Phùng Ngọc Liêm là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng văn phòng phẩm Thúy hòa - Long Biên