Nhà Sách Phương Anh – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 161 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3810 414
Trang web
Tọa độ 102.368.478, 1.063.702.613

 


Địa chỉ Nhà Sách Phương Anh ở đâu?

161 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Phương Anh như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00]

Nhà Sách Phương Anh có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Sách Phương Anh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách Sao Mai - TT. Vôi