Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa – Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 180 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 094 688 29 04
Trang web https://tanglehanoi.net/
Tọa độ 210.150.243, 1.058.276.616

 


Địa chỉ Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa ở đâu?

180 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00]

Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa là: https://tanglehanoi.net/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Hàng Từ Khí Tang Lễ Phú Thạnh - Vĩnh Thạnh