Nhà thầu thiết kế – thi công xây dựng Đà Nẵng giá rẻ – Khuê Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 091 125 35 31
Trang web https://www.facebook.com/thietkethicongxaydungdanang
Tọa độ 160.353.414, 1.082.097.871

 


Địa chỉ Nhà thầu thiết kế - thi công xây dựng Đà Nẵng giá rẻ ở đâu?

Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thầu thiết kế - thi công xây dựng Đà Nẵng giá rẻ như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Nhà thầu thiết kế - thi công xây dựng Đà Nẵng giá rẻ có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà thầu thiết kế – thi công xây dựng Đà Nẵng giá rẻ là: https://www.facebook.com/thietkethicongxaydungdanang

Hình ảnh tham khảo