Nhà Thép Tiền Chế Tại Đà Nẵng – Công Ty DANAHOI – Hoà Phát

Thông tin địa điểm

Địa chỉ K185 Lê Trọng Tấn, Hoà Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 091 304 03 87
Trang web http://danahoi.vn/
Tọa độ 160.351.146, 1.081.812.951

 


Địa chỉ Nhà Thép Tiền Chế Tại Đà Nẵng - Công Ty DANAHOI ở đâu?

K185 Lê Trọng Tấn, Hoà Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thép Tiền Chế Tại Đà Nẵng - Công Ty DANAHOI như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Nhà Thép Tiền Chế Tại Đà Nẵng - Công Ty DANAHOI có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Thép Tiền Chế Tại Đà Nẵng – Công Ty DANAHOI là: http://danahoi.vn/

Hình ảnh tham khảo