Nhà Thờ Giáo Xứ Long Thắng – Đinh Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6M7H+M9J, Huyện Lộ 30/4, Đinh Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 094 986 97 35
Trang web
Tọa độ 102.142.111, 10.567.838.119.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thờ Giáo xứ Bình Thuận - Phường 7