Nhà Thờ Giáo Xứ Thanh Hải – Thanh Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ W4MH+GCP, Thủ Khoa Huân, Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3811 501
Trang web http://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-hai-phan-thiet
Tọa độ 109.338.302, 10.812.856.959.999.900

 


Địa chỉ Nhà Thờ Giáo Xứ Thanh Hải ở đâu?

W4MH+GCP, Thủ Khoa Huân, Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thờ Giáo Xứ Thanh Hải như thế nào?

Thứ Tư:[04:30-05:30], Thứ Năm:[04:30-05:30], Thứ Sáu:[04:30-05:30], Thứ Bảy:[04:30-06:00], Chủ Nhật:[05:00-06:30], Thứ Hai:[04:30-05:30], Thứ Ba:[04:30-05:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Vân - Lạc An