Nhà thờ Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê – Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25 Học Lạc, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3856 0274
Trang web
Tọa độ 107.520.565, 1.066.538.734

 


Địa chỉ Nhà thờ Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê ở đâu?

25 Học Lạc, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thờ Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-12:00], Thứ Bảy:[07:00-12:00], Chủ Nhật:[07:00-12:00], Thứ Hai:[07:00-12:00], Thứ Ba:[07:00-12:00], Thứ Tư:[07:00-12:00], Thứ Năm:[07:00-12:00]

Nhà thờ Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà thờ Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thờ Chính Tòa Vĩnh Long - Phường 2