Nhà thuốc An Khang Xã Vĩnh Thành – Chợ Lách

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1572
Trang web https://www.nhathuocankhang.com/
Tọa độ 10.212.818, 10.621.620.209.999.900

 


Địa chỉ Nhà thuốc An Khang Xã Vĩnh Thành ở đâu?

Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc An Khang Xã Vĩnh Thành như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00]

Nhà thuốc An Khang Xã Vĩnh Thành có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà thuốc An Khang Xã Vĩnh Thành là: https://www.nhathuocankhang.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shop Bao Cao Su - khu pho 7