Nhà thuốc – phòng khám bênh Trường sinh – Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 251 Đường Lê Hồng Phong, Phường 3, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3825 050
Trang web
Tọa độ 95.934.093, 1.059.746.002

 


Địa chỉ Nhà thuốc - phòng khám bênh Trường sinh ở đâu?

251 Đường Lê Hồng Phong, Phường 3, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc - phòng khám bênh Trường sinh như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00]

Nhà thuốc - phòng khám bênh Trường sinh có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà thuốc – phòng khám bênh Trường sinh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc Vinh Lợi - Phường 1