Nhà Trọ 52 – Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 146 23 Tháng 8, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3823 515
Trang web
Tọa độ 92.963.127, 10.571.678.849.999.900

 


Địa chỉ Nhà Trọ 52 ở đâu?

146 23 Tháng 8, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam

Nhà Trọ 52 có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Trọ 52 là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Xăng Dầu Hương Tiến - Yên Dũng