Nhà Trọ Kim Phát – Pháo Đài

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11 Hoàng Văn Thụ, Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3606 828
Trang web
Tọa độ 10.378.113.599.999.900, 10.448.354.239.999.900

 


Địa chỉ Nhà Trọ Kim Phát ở đâu?

11 Hoàng Văn Thụ, Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang, Việt Nam

Nhà Trọ Kim Phát có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Trọ Kim Phát là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  9 Station Hostel - Khu phố 7