Nhà xe Phượng Thu Măng Đen – Phwờng Quyết Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31 Bùi Thị Xuân, Phwờng Quyết Thắng, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 098 572 97 77
Trang web http://phuongthukontum.com/
Tọa độ 143.463.143, 1.080.019.107

 


Địa chỉ Nhà xe Phượng Thu Măng Đen ở đâu?

31 Bùi Thị Xuân, Phwờng Quyết Thắng, Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà xe Phượng Thu Măng Đen như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Nhà xe Phượng Thu Măng Đen có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà xe Phượng Thu Măng Đen là: http://phuongthukontum.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Cao Su Chất Dẻo Đại Mỗ - Phường