Nhi Binh Plastic Co., Ltd – Ho Chi Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 38/5A Hamlet 4, Nhi Binh Ward, Hoc Mon District, Ho Chi Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3712 3748
Trang web http://www.nibiplastic.com/
Tọa độ 109.183.744, 1.066.750.872

 


Địa chỉ Nhi Binh Plastic Co., Ltd ở đâu?

38/5A Hamlet 4, Nhi Binh Ward, Hoc Mon District, Ho Chi Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhi Binh Plastic Co., Ltd như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Nhi Binh Plastic Co., Ltd có website không?

Địa chỉ trang web của Nhi Binh Plastic Co., Ltd là: http://www.nibiplastic.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ phần Công nghệ và Công nghiệp PSC - xóm Viên