NHKS Cần Thơ – An Cư

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 30 Đ. Lý Tự Trọng, An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 091 428 52 94
Trang web https://nhkscantho.wordpress.com/
Tọa độ 100.345.564, 10.577.956.739.999.900

 


Địa chỉ NHKS Cần Thơ ở đâu?

30 Đ. Lý Tự Trọng, An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của NHKS Cần Thơ như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-17:00], Thứ Ba:[06:30-17:00], Thứ Tư:[06:30-17:00], Thứ Năm:[06:30-17:00], Thứ Sáu:[06:30-17:00], Thứ Bảy:[06:30-17:00]

NHKS Cần Thơ có website không?

Địa chỉ trang web của NHKS Cần Thơ là: https://nhkscantho.wordpress.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm khuyết tật Đồng Nai - Bửu Hoà