Nước Kangen Đồng Nai – Khu Bàu Cá

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Lê Duẩn, Khu Bàu Cá, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 093 177 23 38
Trang web
Tọa độ 107.968.932, 1.069.446.668

 


Địa chỉ Nước Kangen Đồng Nai ở đâu?

1 Lê Duẩn, Khu Bàu Cá, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nước Kangen Đồng Nai như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00]

Nước Kangen Đồng Nai có website không?

Địa chỉ trang web của Nước Kangen Đồng Nai là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hoàng Hà Composite | Bồn Bể Composite | Bọc Phủ Composite | Thùng CHở Hàng - Thanh Trì