Ốc Ngon 25K – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28 Lê Lợi, Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 093 232 51 72
Trang web
Tọa độ 13.086.682.999.999.900, 10.930.037.139.999.900

 


Địa chỉ Ốc Ngon 25K ở đâu?

28 Lê Lợi, Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Ốc Ngon 25K như thế nào?

Thứ Hai:[15:00-22:30], Thứ Ba:[15:00-22:30], Thứ Tư:[15:00-22:30], Thứ Năm:[15:00-22:30], Thứ Sáu:[15:00-22:30], Thứ Bảy:[15:00-22:30], Chủ Nhật:[15:00-22:30]

Ốc Ngon 25K có website không?

Địa chỉ trang web của Ốc Ngon 25K là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hồ Câu Song Mai - Song Mai