Ocean Tradimex Co.,Ltd (Cty TNHH Xuất nhập khẩu TM & DV Đại Đương) – Minh Khai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Block 17, Cau Dien Town, Tu Liem District (Khu 17, Thị trấn Cầu Diễn, Huyện Từ Liêm), Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3763 2738
Trang web
Tọa độ 210.520.848, 10.574.683.979.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Đèn Lồng - Quà Lưu Niệm Nhung Quân - Thanh bình