Officetel – Thuận Giao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Nguyễn Thị Minh Khai, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 092 261 86 18
Trang web http://officetel.vn/
Tọa độ 10.959.528.599.999.900, 10.669.805.799.999.900

 


Địa chỉ Officetel ở đâu?

Nguyễn Thị Minh Khai, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của Officetel như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Officetel có website không?

Địa chỉ trang web của Officetel là: http://officetel.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  thuê loa kéo bạc liêu - Phường 5