Organio Corner – Thực phẩm hữu cơ – P. Lê Thanh nghị

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 108 Thống Nhất, P. Lê Thanh nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 969 80 93
Trang web https://www.facebook.com/organiocorner
Tọa độ 209.314.782, 106.323.982

 


Địa chỉ Organio Corner - Thực phẩm hữu cơ ở đâu?

108 Thống Nhất, P. Lê Thanh nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Organio Corner - Thực phẩm hữu cơ như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[07:30-20:00], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00]

Organio Corner - Thực phẩm hữu cơ có website không?

Địa chỉ trang web của Organio Corner – Thực phẩm hữu cơ là: https://www.facebook.com/organiocorner

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Aeon Citimart Ecopark - Xuân Quan