PGD Châu Thành A – CN Hậu Giang – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) – Hậu Giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 45, Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang, 910000, Việt Nam
Số điện thoại 0293 3952 998
Trang web http://www.bidv.com.vn/
Tọa độ 9.909.775, 10.575.170.299.999.900

 


Địa chỉ PGD Châu Thành A - CN Hậu Giang - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) ở đâu?

Số 45, Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang, 910000, Việt Nam

Giờ làm việc của PGD Châu Thành A - CN Hậu Giang - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-11:30], Thứ Năm:[08:00-11:30], Thứ Sáu:[08:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-11:30], Thứ Ba:[08:00-11:30]

PGD Châu Thành A - CN Hậu Giang - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) có website không?

Địa chỉ trang web của PGD Châu Thành A – CN Hậu Giang – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) là: http://www.bidv.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ngân Hàng Tmcp Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (Mhb) - Pgd Hàng Trống - Hàng Trống