PGD Diêu Trì – CN Phú Tài – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) – TT. Diêu Trì

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 305 Trần Phú, TT. Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định 820000, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3834 031
Trang web http://www.bidv.com.vn/
Tọa độ 138.094.358, 109.147.003

 


Địa chỉ PGD Diêu Trì - CN Phú Tài - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) ở đâu?

305 Trần Phú, TT. Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của PGD Diêu Trì - CN Phú Tài - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-11:30], Thứ Ba:[08:00-11:30], Thứ Tư:[08:00-11:30], Thứ Năm:[08:00-11:30], Thứ Sáu:[08:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

PGD Diêu Trì - CN Phú Tài - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) có website không?

Địa chỉ trang web của PGD Diêu Trì – CN Phú Tài – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) là: http://www.bidv.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ngân Hàng Ngoại Thương (Vietcombank) Phan Thiết - Đức Nghĩa