PGD Hoà An – CN Cao Bằng – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) – Cao Bằng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Trung tâm thương mại Hòa An Khu Hoằng Bó 2, Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng, 270000, Việt Nam
Số điện thoại 0216 3861 188
Trang web http://www.bidv.com.vn/
Tọa độ 2.273.704, 1.061.537

 


Địa chỉ PGD Hoà An - CN Cao Bằng - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) ở đâu?

Trung tâm thương mại Hòa An Khu Hoằng Bó 2, Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng, 270000, Việt Nam

Giờ làm việc của PGD Hoà An - CN Cao Bằng - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-11:30], Thứ Ba:[08:00-11:30], Thứ Tư:[08:00-11:30], Thứ Năm:[08:00-11:30], Thứ Sáu:[08:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

PGD Hoà An - CN Cao Bằng - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) có website không?

Địa chỉ trang web của PGD Hoà An – CN Cao Bằng – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) là: http://www.bidv.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ngân Hàng Vietinbank 209 - Phường