PGD Lạch Tray – Ngân Hàng TMCP BẮC Á (BAC A BANK) – Đổng Quốc Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 223D Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 6260 889
Trang web http://www.baca-bank.vn/
Tọa độ 208.374.164, 1.066.956.962

 


Địa chỉ PGD Lạch Tray - Ngân Hàng TMCP BẮC Á (BAC A BANK) ở đâu?

223D Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của PGD Lạch Tray - Ngân Hàng TMCP BẮC Á (BAC A BANK) như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-11:30]

PGD Lạch Tray - Ngân Hàng TMCP BẮC Á (BAC A BANK) có website không?

Địa chỉ trang web của PGD Lạch Tray – Ngân Hàng TMCP BẮC Á (BAC A BANK) là: http://www.baca-bank.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ngân Hàng BIDV - Quang Trung