PGD Lê Hữu Lập – CN Thanh Hoá – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) – P. Lam Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 47 Lê Hữu Lập, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3724 982
Trang web http://www.bidv.com.vn/
Tọa độ 19.804.662.099.999.900, 1.057.799.371

 


Địa chỉ PGD Lê Hữu Lập - CN Thanh Hoá - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) ở đâu?

47 Lê Hữu Lập, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của PGD Lê Hữu Lập - CN Thanh Hoá - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-11:30], Thứ Ba:[08:00-11:30], Thứ Tư:[08:00-11:30], Thứ Năm:[08:00-11:30], Thứ Sáu:[08:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

PGD Lê Hữu Lập - CN Thanh Hoá - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) có website không?

Địa chỉ trang web của PGD Lê Hữu Lập – CN Thanh Hoá – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) là: http://www.bidv.com.vn/

Hình ảnh tham khảo