PGD Nam Thanh – CN Điện Biên – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) – Phường Mường Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 54 Tổ dân phố 04, Nam Thanh, Điện Biên phủ, Phường Mường Thanh, h. Điện Biên, Điện Biên 380000, Việt Nam
Số điện thoại 0215 3927 272
Trang web http://www.bidv.com.vn/
Tọa độ 2.137.754, 10.301.599.999.999.900

 


Địa chỉ PGD Nam Thanh - CN Điện Biên - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) ở đâu?

Số 54 Tổ dân phố 04, Nam Thanh, Điện Biên phủ, Phường Mường Thanh, h. Điện Biên, Điện Biên 380000, Việt Nam

Giờ làm việc của PGD Nam Thanh - CN Điện Biên - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-11:30], Thứ Tư:[08:00-11:30], Thứ Năm:[08:00-11:30], Thứ Sáu:[08:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-11:30]

PGD Nam Thanh - CN Điện Biên - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) có website không?

Địa chỉ trang web của PGD Nam Thanh – CN Điện Biên – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) là: http://www.bidv.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ngân Hàng Agribank CN Hạ Long 1 - Quảng Ninh - P. Bạch Đằng