Phà Tân Châu – Hồng Ngự – Phường Long Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ĐT954, Phường Long Thạnh, Tân Châu, An Giang 02963, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3531 841
Trang web
Tọa độ 107.965.315, 1.052.574.078

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bến phà Long Phú (Cù Lao Dung) - Nam Sông Hậu