PHẾ LIỆU HƯNG THỊNH PHÁT – Ấp 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ D8/30J3, Đ. Dân Công Hoả Tuyến, Ấp 4, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 578 99 96
Trang web http://muadongphelieugiacao.com/
Tọa độ 108.320.847, 1.065.635.107

 


Địa chỉ PHẾ LIỆU HƯNG THỊNH PHÁT ở đâu?

D8/30J3, Đ. Dân Công Hoả Tuyến, Ấp 4, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHẾ LIỆU HƯNG THỊNH PHÁT có website không?

Địa chỉ trang web của PHẾ LIỆU HƯNG THỊNH PHÁT là: http://muadongphelieugiacao.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thu mua phế liệu - Thu Trọng - xóm 4