Phi Long Technology – 52 Nguyễn Văn Linh – Nam Dương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 52 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3888 000
Trang web https://philong.com.vn/gioi-thieu
Tọa độ 16.060.816.499.999.900, 1.082.159.689

 


Địa chỉ Phi Long Technology - 52 Nguyễn Văn Linh ở đâu?

52 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phi Long Technology - 52 Nguyễn Văn Linh như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00]

Phi Long Technology - 52 Nguyễn Văn Linh có website không?

Địa chỉ trang web của Phi Long Technology – 52 Nguyễn Văn Linh là: https://philong.com.vn/gioi-thieu

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Lạnh Điện Lạnh - TT. Thanh Sơn