Phở Bò Nhiên Phương – Tân Dương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VMQF+RHX, ĐT359, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 313 11 14
Trang web
Tọa độ 20.889.607.599.999.900, 10.667.398.329.999.900

 


Địa chỉ Phở Bò Nhiên Phương ở đâu?

VMQF+RHX, ĐT359, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Phở Bò Nhiên Phương có website không?

Địa chỉ trang web của Phở Bò Nhiên Phương là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán 76 - Bờ kè bắc, Hoàng Sa