Phở Bò Thống Điệu – Thâm Hoáng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ M6JJ+8H8, quốc lộ TP, 3 Cũ, Thâm Hoáng, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 0397 906 609
Trang web
Tọa độ 226.807.876, 10.623.145.489.999.900

 


Địa chỉ Phở Bò Thống Điệu ở đâu?

M6JJ+8H8, quốc lộ TP, 3 Cũ, Thâm Hoáng, Cao Bằng, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở Bò Thống Điệu như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Phở Bò Thống Điệu có website không?

Địa chỉ trang web của Phở Bò Thống Điệu là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  GAO BBQ-HotPot - Trưng Vương