Phở gà Thành Công – Túc Duyên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ HVV2+JF3, Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0869 667 227
Trang web
Tọa độ 215.940.226, 1.058.511.635

 


Địa chỉ Phở gà Thành Công ở đâu?

HVV2+JF3, Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở gà Thành Công như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00]

Phở gà Thành Công có website không?

Địa chỉ trang web của Phở gà Thành Công là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phở Tàu Bay (Áo Đỏ) - Phường 9