Phở Gan Cháy Đức Trọng – P. Đáp Cầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 55 Hồ Ngọc Lân, P. Đáp Cầu, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 827 93 32
Trang web https://photrong.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 211.904.376, 10.607.163.489.999.900

 


Địa chỉ Phở Gan Cháy Đức Trọng ở đâu?

55 Hồ Ngọc Lân, P. Đáp Cầu, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở Gan Cháy Đức Trọng như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-14:00], Thứ Năm:[06:00-14:00], Thứ Sáu:[06:00-14:00], Thứ Bảy:[06:00-14:00], Chủ Nhật:[06:00-14:00], Thứ Hai:[06:00-14:00], Thứ Ba:[06:00-14:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phở Bò Nam Đinh ( Vũ Hải ) - Nam Khê