Phở Hai Tùng – Đức Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 145 Nguyễn Trung Trực, Đức Tân, Tân Trụ, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3867 219
Trang web
Tọa độ 105.203.385, 1.065.201.002

 


Địa chỉ Phở Hai Tùng ở đâu?

145 Nguyễn Trung Trực, Đức Tân, Tân Trụ, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở Hai Tùng như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Phở Hai Tùng có website không?

Địa chỉ trang web của Phở Hai Tùng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phở Bát Đá Hoàng Tây - Phường Nghĩa Thành