Phở Hiếu – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 103 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66100, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3830 580
Trang web https://www.facebook.com/Ph%E1%BB%9F-Hi%E1%BA%BFu-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t-107194344277481/
Tọa độ 11.949.549.699.999.900, 10.843.735.439.999.900

 


Địa chỉ Phở Hiếu ở đâu?

103 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66100, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở Hiếu như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bún KIẾN - XÂY (Bạch Đằng) - Ph. Dương Đông