Phố Mì Cay Seoul – Thống Nhất

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 03 Trần Hưng Đạo, Thống Nhất, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 097 155 33 09
Trang web
Tọa độ 14.350.138.399.999.900, 108.017.986

 


Địa chỉ Phố Mì Cay Seoul ở đâu?

03 Trần Hưng Đạo, Thống Nhất, Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của Phố Mì Cay Seoul như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Phố Mì Cay Seoul có website không?

Địa chỉ trang web của Phố Mì Cay Seoul là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Gangnam Po-Cha Hà Nam - Duy Minh