Phở Trường An – Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Xuân Diệu, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0838 189 888
Trang web
Tọa độ 103.664.252, 1.070.837.442

 


Địa chỉ Phở Trường An ở đâu?

5 Xuân Diệu, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở Trường An như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Phở Trường An có website không?

Địa chỉ trang web của Phở Trường An là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Phở 10 - TT. Núi Thành