Phở Út Minh – Long Đức

Thông tin địa điểm

Địa chỉ X8M9+P3X, DH 4, Long Đức, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 093 901 28 49
Trang web
Tọa độ 9.984.359, 10.631.774.139.999.900

 


Địa chỉ Phở Út Minh ở đâu?

X8M9+P3X, DH 4, Long Đức, Trà Vinh, Việt Nam

Phở Út Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Phở Út Minh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Hủ tiếu xí quách A. Linh - Phường 3